Klauzula prywatności

Szanowna Klientko/Szanowny Kliencie

Mamy nadzieję, że cenisz sobie kontakt i usługi świadczone przez Macadamia i chcesz otrzymywać informacje na temat naszych promocji oraz otrzymywać informacje na temat swoich wizyt.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej RODO) mamy obowiązek poinformować Cię o Twoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych oraz przedstawić informację na temat tego jak przetwarzane są Twoje dane

Macadamia City SPA będzie również przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach:

zawarcia i wykonania umowy sprzedaży usługi kosmetycznej (w tym dokonania rezerwacji)
archiwalnych i dowodowych będących realizacja naszego prawnie interesu, w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniem będącego realizacją naszego prawnie usprawiedliwionego interesu
analitycznych (lepszego doboru usług do potreb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów, procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej firmy
marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Macadamia City SPA.

Twoje Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016r.

Administratorem Twoich danych osobowych jest OPTIMUM Doradztwo Handlowe S.C. J. Jeziorska, M. Jeziorski z siedzibą przy ul. Sarmackiej 19/60, 02-972 Warszawa. Spółka jest właścicielem marki Macadamia City SPA.
W sprawie ochrony swoich danych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: pulawska@macadamiacityspa.pl lub w naszym salonie SPA przy ul. Puławskiej 99a w Warszawie.

Twoje prawa
Masz prawo cofnąć swoją zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
Przysługuje Ci również prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego i w celach analitycznych.
Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Nie przetwarzamy Twoich danych szczególnych kategorii. Nie będziemy również podejmować zautomatyzowanych decyzji ani wykonywać profilowania z użyciem Twoich danych.

Dane, którymi dysponujemy podane zostały dobrowolne.

Abyśmy mogli pozostać w kontakcie potrzebujemy jeszcze dwóch twoich zgód:

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Macadamia City SPA informacji dotyczących oferty Macadami City SPA (w tym przypominanie o terminach wizyt) na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
TAK       NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od IDG Poland S.A. drogą elektroniczną, na wskazany  przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych od podmiotów współpracujących z IDG Poland S.A.  przez czas i w zakresie współpracy z IDG Poland S.A. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)
TAK      NIE

Pamiętaj, że jeśli nie wyrazisz zgody na kontakt drogą telefoniczną lub e-mailową nie będziemy mogli przypominać ci o Twoich wizytach.

Z góry dziękujemy za zapoznanie się z treścią niniejszej klauzuli.
Zespół Macadamia City SPA